úvod > Mimoškolní aktivity > Kroužky

Kroužky

Pro naše žáky připravujeme každoročně pestrou nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu. Není-li uvedeno jinak, dítě na kroužek přihlašujete na celý školní rok. Platbu je možné provést na celý rok nebo ve dvou splátkách (zvlášť za každé pololetí). Cena uvedená u kroužků platí na jedno pololetí, je to tedy výše jedné splátky. Jsou-li ke kroužku k dispozici nějaké podrobnější informace o jeho náplni, zaměření nebo nárocích, zjistíte je kliknutím na název kroužku, případně na webovou adresu pořádající organizace.

Kroužky jsou organizované ve dvou různých režimech – některé z nich vedou naši pedagogové, jiné jsou vedeny externími organizacemi, se kterými naše škola spolupracuje. Do loňského roku byly tyto dva režimy výrazně odlišné, a to zejména při přihlašování dítěte do kroužku. Do školních kroužků probíhalo přihlašování papírovou formou, zatímco do kroužků externích organizací rodič své dítě přihlašoval on-line. Novinkou letošního roku je on-line přihlašování i na školní kroužky. Technika totiž dorazila už i k nám na okraj Prahy :)

Při zavádění nových systémů je obvykle potřeba „vychytat mouchy“, proto budeme rádi za informaci, pokud budete mít problém s přihlášením i přesto, že budete postupovat podle manuálu uvedeného níže…

Přihlašovat dítě do kroužků lze prostřednictvím jediného účtu, který si založí jeden z rodičů. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Veškeré dotazy a připomínky adresujte na koordinátorku kroužků prostřednictvím e-mailu (krouzky@zslipence.cz).


Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum
Pro snazší orientaci v klientském centru jsme pro vás připravili podrobný manuál

 • číslo účtu: 131569379/0800
 • specifický symbol – 6
 • variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
 • termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení

Nabídka kroužků, které vedou naši pedagogové:

Do těchto kroužků se mohou děti hlásit prostřednictvím odkazu výše. Ve výjimečných případech (rodina nemá přístup k internetu) je možné požádat v kanceláři vedení školy o tištěnou přihlášku:

 • Čtení ze Srdce – vede Petr Mutina – pro 4. třídu – 500 Kč pololetně – (úterý 12:45–13:30 v učebně 4. tříd) – poslední lekce 4. 6.
 • Dramatický kroužek – vede Luboš Vayhel – pro 5.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (1 společný termín podle dohody: pondělí 14:30–15:30, úterý nebo čtvrtek 14:00–15:00) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Flétna – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí – vede Jana Morávková – pro 1.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (pondělí 12:15–13:00 v pracovně speciálního pedagoga, 13:15–14:00 v pracovně speciálního pedagoga, 14:15–15:00 v pracovně speciálního pedagoga; v úterý 7:00–7:45 v učebně 7. A, 14:15–15:00 v učebně 7. A; středa 7:00–7:45 v učebně 7. A, 13:15–14:00 v učebně 8. tř.; čtvrtek 13:30–14:15 v učebně 7. A) – poslední lekce 29. 5. (koncert)
 • Fotografický kroužek – vede Ivana Trnková – pro 3.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (sobota 1× za 14 dní dopoledne nebo celý den podle programu a počasí, místo podle dohody) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Keramika I – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (pondělí 14:00–15:00 v keramické dílně) – poslední lekce 3. 6.
 • Keramika II – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (pondělí 15:00–16:00 v keramické dílně) – poslední lekce 3. 6.
 • Keramika III – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (úterý 13:00–14:00 v keramické dílně) – poslední lekce 4. 6.
 • Keramika II. stupeň – vede Marcela Hnilicová – pro 6.-9. třídu – 1 200 Kč pololetně – (úterý 14:30–15:30 v keramické dílně) – poslední lekce 4. 6.
 • Kešky – vede Ludmila Pudivítrová a Jana Ullspergerová – pro 3.-9. třídu – 1000 Kč pololetně – (úterý 14:30–15:15 v učebně PC + sobota 1× za 14 dní) – poslední lekce 4. 6.
 • Klub deskových her – vede Petr Mutina a Eliška Swiacká – pro 4. třídu – 0 Kč – hrazeno z grantu – (čtvrtek 13:30–15:00 v učebně 4. tříd) – poslední lekce 6. 6.
 • Klub mladých diváků – vede Luboš Vayhel – pro 7.-9. třídu – 430 Kč ročně – více informací na záložce Klub mladých diváků
 • Kytara (začátečníci) – vede Jana Ullspergerová – pro 5.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (čtvrtek 12:45–13:30 v učebně 6. B) – poslední lekce 26. 6. (koncert)
 • Kytara (profíci I) – vede Jana Ullspergerová – pro 5.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (pondělí 14:00–14:45 v učebně 6. B) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Kytara (profíci II) – vede Jana Ullspergerová – pro 5.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (pátek 14:00–14:45 v učebně 5. B) – poslední lekce 26. 6. (koncert)
 • Matematika pro fajnšmekry – vede Petr Mutina – pro 4. třídu – 500 Kč pololetně – (pondělí 14:00–14:45 v učebně 4. tříd) – poslední lekce 3. 6.
 • Šikovné ruce – vede Jana Novotná – pro 6.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (úterý 14:45–15:45 v učebně 8. třídy) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Tvorba závěrečných prací – vede Martina Ditrychová – pro 9. třídu – 500 Kč pololetně – (čtvrtek 14:30–15:00 v učebně PC) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen

Školní kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury.

Agentura Dobřichovický domek

www.dobrichovickydomek.cz

 • Bricks4Kidz (kostičky)
  • úterý 13:40–14:40 v učebně 3.A
 • přihlašování: on-line
 • více informací: Ivana Sedloňová, tel. 774 412 495, e-mail: dobrichovickydomek@bricks4kidz.com
 • poslední lekce 11. 6.

Agentura Kroužky

www.krouzky.cz

 • Vědecké pokusy (Badatelský klub)
  • pro 1.-2. třídu – úterý 14:00–15:30 v učebně 6.A
  • přihlašování: on-line
  • poslední lekce 25. 6.
 • Vědecké pokusy (Badatelský klub)
  • pro 1.-2. třídu – úterý 15:30–17:00 v učebně 6.A
  • přihlašování: on-line
  • pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Modelář
  • od 5. třídy – středa 14:00–15:00 v učebně 3.B
  • přihlašování: on-line
  • pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • více informací: Jakub Vlach, tel. 775 334 922, e-mail: jakub.vlach@krouzky.cz

FBK Olymp Praha

www.fbkolymp.cz

 • Florbal
  • pro 1.-3. třídu – pondělí 15:00–16:00 v tělocvičně
  • pro 4.-8. třídu – pondělí 16:00–17:00 v tělocvičně
 • přihlašování: on-line
 • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@fbkolymp.cz
 • poslední lekce 27. 5.

Gymnastika pro děti

www.gymnastikaprodeti.org

 • Gymnastika
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15:00–16:00 v tělocvičně
 • více informací: Lucie Doležalová, tel. 739 970 279 , e-mail: info@gymnastikaprodeti.org
 • poslední lekce 31. 5.

Intellectus

www.intellectus.cz

Kriketová akademie

www.kriketovaakademie.com

 • Kriket
  • pro 3.-5. třídu – středa 14:00–15:00 v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 15:00–16:00 v tělocvičně
 • přihlašování: on-line
 • více informací: Renata Marková, tel. 737 918 129, e-mail: renata@kriketovaakademie.com
 • poslední lekce 19. 6.

Kutil junior

www.kutiljunior.cz

 • Kutil junior
  • úterý 14:00–15:00 v učebně 3.B
 • přihlašování: on-line
 • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820, e-mail: info@kutiljunior.cz
 • poslední lekce 28. 5.

Speak & Do

www.speakanddo.cz

 • Speak & Do After School
  • pondělí 13:45–14:45 v učebně 3. B
  • čtvrtek 13:00 – 15:00 v učebně 3. B
 • přihlašování: on-line
 • více informací: Bára Kvasničková, tel. 720 757 486, e-mail: bara@speakanddo.cz
 • pro malý zájem nebude kroužek otevřen