Ovoce do škol

Cílem projektu Ovoce do škol, který je spolufinancován Evropskou Unií, je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí a vytvořením správných stravovacích návyků ve výživě dětí bojovat proti dětské obezitě.

Projekt existuje od školního roku 2009/2010 a naše škola se do něj zapojila hned v následujícím školním roce. Od té doby bylo žákům 1.-5. ročníku zdarma dodáváno jednou za 14 dní čerstvé ovoce a zelenina nebo 100% džusy. Od školního roku 2017/2018 je projekt určen pro všechny žáky základní školy.

Nejméně dvakrát měsíčně budou děti dostávat až dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené ovocné saláty a lisované šťávy a protlaky. Většina zboží je české výroby a vybrané produkty jsou v BIO kvalitě.

Ve školním roce 2021/2022 děti dostaly:

 • 1 jablko, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1x 200 ml polotučného mléka a 1x 330 ml polotučného mléka v měsíci červnu
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1 papriku, 1 okurku, 1x 200 ml polotučného mléka a 1x 330 ml plnotučného mléka v měsíci květnu
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1 blumu, 2 pomeranče, 1 ředkvičku, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1x 200 ml polotučného mléka v měsíci dubnu
 • 2 jablka, 1 hrušku, 2 pomeranče, 1× 100% BIO jablečné pyré a 1x 200 ml polotučného mléka v měsíci březnu
 • mix kiwi, cherry rajčat a ředkviček, 1 jablko, 2× BIO 100% jablečné šťávy, 1x 250 ml plnotučného mléka a 1x 330 ml plnotučného mléka v měsíci únoru
 • mix kiwi, cherry rajčat a mochyně, 2 jablka, 1 mandarinku, 1x 250 ml plnotučného mléka a 1x 330 ml plnotučného mléka v měsíci lednu
 • mix kiwi, cherry rajčat a ředkviček, 2 jablka, 1 hrušku, 1x eidam 30% plátky, 1x čerstvý sýr, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1x 330 ml plnotučného mléka v měsíci prosinci
 • mix mandarinek, cherry rajčat a ředkviček, mix hrušek, cherry rajčat a ředkviček, 1 pomeranč, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1x eidam 30% plátky, 1x čerstvý sýr, 2× 250 ml plnotučného mléka v měsíci listopadu
 • mix hroznového vína, cherry rajčat a ředkviček, 1 hrušku, 1 jablko, 1x čerstvý sýr, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci říjnu
 • 1 hrušku, 3 švestky, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1x biojogurt bílý a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci září

Ve školním roce 2020/2021 děti dostaly:

 • 1 broskev, 1 nektarinku, 1 jablko, 1x porcovanou okurku, 1 žervé, 2× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci červnu
 • 3 jablka, 2 hrušky, 1 banán, 1x biojogurt bílý, 1x protein jogurt bílý, 2× 250 ml plnotučného mléka a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci květnu
 • 4 jablka, 1 banán, 2x porcovanou mrkev, 2× 100% jablečné pyré, 2x biojogurt bílý a 4× 250 ml plnotučného mléka v měsíci dubnu (jen 1. stupeň)
 • v měsíci březnu z důvodu koronaviru akce neprobíhala
 • 1 mandarinku, 2x porcovanou mrkev, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 3× 100% jablečné pyré, 3x čerstvý sýr, 3× 250 ml plnotučného mléka a 3× 200 ml polotučného mléka v měsíci únoru (jen 1. a 2. třídy)
 • 1 pomeranč, 2 mandarinky, 1x porcovanou mrkev, 2x čerstvý sýr a 7× 250 ml plnotučného mléka v měsíci lednu (jen 1. a 2. třídy)
 • 1 jablko, 1x porcovanou mrkev, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci prosinci
 • v měsíci listopadu z důvodu koronaviru akce neprobíhala
 • 1 jablko, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci říjnu
 • 1 hrušku, 1 banán, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 2× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci září

Ve školním roce 2019/2020 děti dostaly:

 • 1x porcovanou mrkev, 1× 100% jablečné pyré, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci červnu
 • v měsících březnu-květnu z důvodu koronaviru akce neprobíhala
 • 1 okurku, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1 biojogurt bílý, 1× 250 ml plnotučného mléka a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci únoru
 • 1 jablko, 1 pomeranč, 1x porcovanou mrkev, 1 biojogurt bílý, 1 čerstvý sýr, 1× 250 ml plnotučného mléka a 1× 200 ml polotučného mléka v měsíci lednu
 • 1 mandarinku, 1 okurku, 1× 100% jablečné šťávy, 1 čerstvý sýr, 1× 250 ml plnotučného mléka a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci prosinci
 • 1 jablko, 1 banán, 1 pomeranč, 1 mandarinku, 1 žervé, 1× 250 ml plnotučného mléka a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci listopadu
 • 1 jablko, 2 hrušky, 1 blumu, 1× 200 ml polotučného mléka a 1× 250 ml plnotučného mléka v měsíci říjnu
 • 1 jablko, 1 nektarinku, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci září

Ve školním roce 2018/2019 děti dostaly:

 • 1 pomeranč, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1 žervé a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci červnu
 • 1× 100% jablečné pyré s černým rybízem, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 1 čerstvý sýr, 250 ml polotučného mléka a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci květnu
 • 2 jablka, 1 mandarinku, 1 pomeranč a 3× 200 ml polotučného mléka v měsíci dubnu
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1× 100% jablečné pyré, 2× čerstvý sýr a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci březnu
 • 1 jablko, 1 pomeranč, 1 žervé, 1× 100% jablečné pyré a 3× 200 ml polotučného mléka v měsíci únoru
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1 pomeranč, 1 mandarinku, 1 biojogurt bílý, 1 čerstvý sýr a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci lednu
 • 1 jablko, 1 banán, 1× BIO 100% jablečné šťávy, 3× 200 ml polotučného mléka a 1× 250 ml polotučného mléka v měsíci prosinci
 • 2 jablka, 1 mandarinku, 1 pomeranč, 1 biojogurt bílý, 1 čerstvý sýr a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci listopadu
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1 banán, 1 blumu, 100 g balení eidam plátky, 1× 200 ml polotučného mléka a 1× 250 ml čerstvého mléka z farmy v měsíci říjnu
 • 2 jablka, 1 hrušku, 2 blumy, 3× 250 ml čerstvého mléka z farmy v měsíci září

Ve školním roce 2017/2018 děti dostaly:

 • 1 broskev, 1 nektarinku, 1 jablečné pyré s černým rybízem, 1 žervé a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci červnu
 • 1 hrušku, 1 meruňku, 1 jablečné pyré s černým rybízem, 2 biojogurty bílé a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci květnu
 • mix ovoce a zeleniny (mandarinky, rajčata, ředkvičky), 1 jablko, 1 pomeranč, 1 žervé, 1 biojogurt bílý a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci dubnu
 • 1 jablko, 1 pomeranč červený, 1 jablečné pyré, 1 žervé, 1 biojogurt bílý a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci březnu
 • 1 jablko, 1 hrušku, 1 jablečné pyré, 1 žervé, 1 biojogurt bílý, 3× 200 ml polotučného mléka v měsíci únoru
 • 2 jablka, 1 pomeranč, 1 mandarinku, 1 žervé, 1 biojogurt bílý, 200 ml polotučného mléka v měsíci lednu
 • 1 biojogurt bílý, 1 jablečné pyré a 200 ml polotučného mléka v měsíci prosinci
 • 2 jablka, 1 hrušku, 1 blumu, 1 pomeranč, 1 mandarinku, 1 žervé a 3× 200 ml polotučného mléka v měsíci listopadu
 • 2 jablka, 1 hrušku, 1 nektarinku a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci říjnu
 • 1 jablko, 1 nektarinku, 1× BIO 100% jablečné šťávy a 2× 200 ml polotučného mléka v měsíci září

Ve školním roce 2016/2017 děti dostaly:

 • 1 broskev a 1× 100% jablečné pyré s rakytníkem v měsíci červnu
 • 1 jablko, hrozen vína, 3 meruňky a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci květnu
 • 2 jablka, 1 hrušku a jablečné pyré v měsíci dubnu
 • 1 jablko, 1 pomeranč a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci březnu
 • 1 jablko, 1 pomeranč a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci únoru
 • 1 mandarinka, 1 pomeranč, 1 jablko a 2 blumy v měsíci lednu
 • 1 jablko, 1 banán, 1 pomeranč a 1 jablečné pyré v měsíci prosinci
 • 1 mandarinku, 2 jablka a 2 blumy v měsíci listopadu
 • 1 jablko, 2 hrušky a 2 mandarinky v měsíci říjnu
 • 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) a 2 jablka v měsíci září

Ve školním roce 2015/2016 děti dostaly:

 • 1 jablko, 1 nektarinku a 100% jablečné pyré s rakytníkem v měsíci červnu
 • 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) a kelímek hroznového vína v měsíci květnu
 • 2 jablka, 1 hrušku, 1 mandarinku a 1 cherry rajčátko v měsíci dubnu
 • 1 jablko, 1 pomeranč a 180 ml 100% jablečné šťávy s červeným rybízem v měsíci březnu
 • 2 červená jablka, 1 zelené jablko a 1 hrušku v měsíci únoru
 • 1 mandarinku, 1 kiwi, 1 hrušku a 1 pomeranč v měsíci lednu
 • 1 pomeranč a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+rakytník) v měsíci prosinci
 • 1 kelímek cherry rajčat, 1 jablko a 2 mandarinky v měsíci listopadu
 • 1 jablko, 1 hrušku a kelímek hroznového vína v měsíci říjnu
 • 1 nektarinku a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+rakytník) v měsíci září

Ve školním roce 2014/2015 děti dostaly:

 • 1 broskev, 1 jablko a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci červnu
 • 1 balení hráškových lusků a 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci květnu
 • 1 jablko, 1 blumu a 1 kelímek cherry rajčat v měsíci dubnu
 • 1 jablko a 1 balení baby karotky v měsíci březnu
 • 1 pomeranč, 1 kiwi a 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci únoru
 • 1 jablko, 1 kiwi a 1 hrušku v měsíci lednu
 • 1 pomeranč a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci prosinci
 • 2 jablka a 2 mandarinky v měsíci listopadu
 • 3 blumy a 2 hrušky v měsíci říjnu
 • ovocný salát a 180 ml 100% ovocné šťávy (jablko+červený rybíz) v měsíci září

Ve školním roce 2013/2014 děti dostaly:

 • 2 broskve a 180 ml 100% jablečné šťávy v měsíci červnu
 • 1 nakrájené jablko a 180 ml 100% jablečné šťávy v měsíci květnu
 • 1 hrušku a 1 pomeranč, 1 nakrájené jablko v měsíci dubnu
 • 1 nakrájené jablko a 180 ml 100% jablečné šťávy v měsíci březnu
 • 1 jablko a 1 mandarinku, 1 nakrájené jablko v měsíci únoru
 • 1 jablko a 1 mandarinku, 1 nakrájené jablko v měsíci lednu
 • ovocný salát a 180 ml 100% jablečné šťávy v měsíci prosinci
 • 1 jablko a hrozen vína v měsíci listopadu
 • 1 nakrájené jablko v měsíci říjnu
 • 1 nakrájené jablko a 180 ml 100% jablečné šťávy v měsíci září

Ve školním roce 2012/2013 děti dostaly:

 • 2 nektarinku a 250 ml 100% šťávy Hello jablko-broskev v období 3. 6. – 14. 6.
 • 1 sáček (100 g) cherry rajčat v období 13. 5. – 31. 5.
 • 1 jablko a 200 ml 100% zelenino-ovocné šťávy v období 22. 4. – 10. 5.
 • 1 pomeranč v období 8. 4. – 19. 4.
 • 1 jablko a 250 ml 100% šťávy Hello jablko-mrkev v období 25. 3. – 5. 4.
 • 2 blumy v období 11. 3. – 22. 3.
 • 2 pomeranče v období 25. 2. – 8. 3.
 • 2 kiwi v období 4. 2. – 22. 2.
 • 2 jablka v období 21. 1. – 1. 2.
 • 1 pomeranč v období 7. 1. – 18. 1.
 • 1 jablko a 250 ml 100% ovocné šťávy v období 3. 12. – 17. 12.
 • 2 kiwi v období 19. 11. – 30. 11.
 • 1 kornout ředkviček v období 5. 11. – 16. 11.
 • 1 jablko a 200 ml 100% zelenino-ovocné šťávy v období 22. 10. – 2. 11.
 • 1 papriku červenou v období 8. 10. – 19. 10.
 • 2 blumy v období 24. 9. – 5. 10.
 • 2 nektarinky v období 10. 9. – 21. 9.

Ve školním roce 2011/2012 děti dostaly:

 • 2 blumy v období 19. 9. – 30. 9.
 • 1 hrušku v období 3. 10. – 14. 10.
 • 1 jablko a 250 ml 100% jablečné šťávy v období v 17. 10. – 28. 10.
 • 1 kiwi v období 31. 10. – 11. 11.
 • 1 mandarinku v období 14. 11. – 25. 11.
 • 1 svazek ředkviček v období 28. 11. – 9. 12.
 • 1 kiwi v období 3. 1. – 13. 1.
 • 1 jablko v období 16. 1. – 27. 1.
 • 1 pomeranč v období 30. 1. – 10. 2.
 • 2 kiwi v období 13. 2. – 24. 2.
 • 2 jablka v období 27. 2. – 9. 3.
 • 1 svazek ředkviček a 250 ml 100% jablečné šťávy v období 12. 3. – 23. 3.
 • 2 mrkve v období 26. 3. – 6. 4.
 • 2 kiwi a 200 ml 100% ovocno-zeleninového nápoje Kubík v období 9. 4. – 27. 4.
 • 2 rajčata v období 30. 4. – 11. 5.
 • 2 pomeranče v období 14. 5. – 1. 6.
 • 3 meruňky a 250 ml 100% pomerančové šťávy v období 4. 6. – 22. 6.