Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání. Na naší škole probíhá výuka plavání během docházky na 1. stupeň (2 roky po sobě), většinou ve 3. (4.) a 4. (5.) ročníku.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se do nejbližšího bazénu dojíždí jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne (např. na škole v přírodě).

Výuka plavání ve školním roce 2021/2022
Výuku plavání budou absolvovat žáci 3., 4. a 5. ročníků dojížděním do bazénu v Radotíně od ledna do dubna. Třeťáci a čtvrťáci kurz zahajují, páťáci ho dokončují z předloňského roku.

Třeťáci mají lekce v pondělí, čtvrťáci a páťáci v pátek. Podrobná organizace je zveřejněna v Edookitu.