Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání. Na naší škole probíhá výuka plavání během docházky na 1. stupeň (2 roky po sobě), většinou ve 3. (4.) a 4. (5.) ročníku.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se do nejbližšího bazénu dojíždí jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne (např. na škole v přírodě).

Výuka plavání ve školním roce 2020/2021
Výuku plavání měli absolvovat žáci 3. a 4. ročníků. Z důvodu koronaviru se výuka plavání přesouvá na příští školní rok. O termínu a formě budeme včas informovat.