Předměty

Povinné předměty

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňujeme výchovně vzdělávací program jednotlivých oblastí v těchto předmětech:

 • český jazyk a literatura (ČJ)
 • anglický jazyk (AJ) ve 3.-9. ročníku
 • německý jazyk (NJ) v 7.-9. ročníku
 • matematika (M)
 • informatika (Inf) v 5., 6. a 9. ročníku
 • etická výchova (EtV) v 6. ročníku
 • prvouka (Prv) v 1.-3. ročníku
 • přírodověda (Př) ve 4. a 5. ročníku
 • vlastivěda (Vl) ve 4. a 5. ročníku
 • dějepis (D) v 6.-9. ročníku
 • občanská výchova (OV) v 6.-9. ročníku
 • fyzika (F) v 6.-9. ročníku
 • chemie (Ch) v 8. a 9. ročníku
 • přírodopis (P) v 6.-9. ročníku
 • zeměpis (Z) v 6.-9. ročníku
 • hudební výchova (HV)
 • výtvarná výchova (VV)
 • tělesná výchova (TV)
 • pracovní výchova (PV) v 1.-5. ročníku
 • rodinná výchova – dílny a vaření (RV) v 6.-9. ročníku

Učební plán pro školní rok 2022/2023

 

Psaní všemi deseti

Součástí výuky informatiky je výuka psaní deseti prsty bez kontroly zraku. Pro úspěšné zvládnutí doporučujeme pořízení domácí licence programu Mount Blue, který k výuce používáme. 

 • Otázka: Lze program instalovat i na zařízení Apple?

 • Odpověď: Program je určen pro Windows. Na počítačích s MacOS jej lze použít, je-li nainstalován program, který emuluje Windows. Jak spustit programy pro Windows lze najít na internetu (viz např. https://www.zive.cz/ clanky/5-zpusobu-jak-spustit- aplikaci-pro-windows-na-macu/ sc-3-a-176174/default.aspx). Na počítače MAC, které mají procesory Intel, lze operační systém Windows i nainstalovat (např. https://support.apple. com/cs-cz/HT204923).