Přijímací řízení

Zápis do 1. třídy

Podle novely školského zákona musí zápis do 1. třídy základní školy proběhnout v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín určí ředitelka školy.

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy se liší podle typu školy. Některé školy přijímají nové studenty pouze podle průměru známek za poslední dva roky školní docházky, jiné na základě výsledku u přijímací zkoušky, některé školy s uměleckými obory pořádají navíc ještě talentové zkoušky. Termíny pro každý školní rok aktualizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.