Výchovný poradce

Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává Milada Rehová:

  • rehova.milada@zslipence.cz
  • telefon:
    • sborovna - 257 921 414
    • mobil - 773 751 790
  • konzultační hodiny: 
    • kdykoliv po předchozí domluvě

Služby výchovného poradce jsou zdarma.