Výuka

Vše, co se bezprostředně týká výuky, řadíme do této rubriky. Pro přehlednost jsme ji rozdělili do několika podrubrik:

Organizace školního roku

V rubrice organizace školního roku najdete přehled všech prázdnin v průběhu školního roku i termín zahájení školního roku následujícího…

Předměty

Jaké předměty jsou pro děti v konkrétním ročníku povinné a kolik hodin týdně se jím vyučují, zjistíte z učebního plánu pro letošní školní rok.

Rozvrhy a zvonění

Rozvrhy jednotlivých tříd a vyučujících můžete najít v této rubrice. Po rozkliknutí odkazu Edookit se dostanete do školního elektronického systému. Také je zde uveden přehled začátků a konců vyučovacích hodin.

Plavání

Informace o plavání jsou v této podrubrice…

Práce žáků

Zde najdete příklady žákovských prací, které tvoří v rámci vyučování, kroužků, případně i mimo ně.

Projekty

V této rubrice uvádíme přehled projektů, které nám pomáhají vylepšovat podmínky pro vzdělávání.