Zápis do 1. třídy

Podle novely školského zákona (s účinností od 1. 1. 2017) probíhá zápis do 1. ročníku na všech základních školách v době od 1. do 30. dubna. K zápisu se dostaví děti, které v právě probíhajícím školním roce dosáhnou šesti let věku.

Letošní zápis

Zápis pro školní rok 2021/2022 je naplánován na 14. dubna 2021. Pokud epidemická situace dovolí, týden před jeho konáním, tedy 7. dubna, proběhne Den otevřených dveří. 

Bližší informace zveřejníme nejpozději do konce března, potřebné dokumenty najdete níže:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kritéria přijetí

Obecné informace

Školní zralost

Minulé zápisy

Podle počtu dětí u zápisu lze jen přibližně odhadovat počet prvňáčků, kteří nastoupí v září do první třídy. Některé děti totiž absolvují zápisy ve dvou i více školách a rodiče pak vybírají tu pravou. Výjimečné nejsou ani přestupy prvňáčků z jedné školy na druhou ještě během prvních týdnů školního roku.
Níže jsou uvedené počty žáků prvních tříd, které jsme vykazovali k 30. září příslušného roku:

 • zápis pro školní rok 2020/2021 proběhl  od 10. do 20. dubna 2020 z důvodu pandemie elektronickou formou – zapsáno bylo 52 dětí (z toho 14 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 38 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl 10. dubna 2019 – zapsáno bylo 51 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 41 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2018/2019 proběhl 18. dubna 2018 – zapsáno bylo 36 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku v jedné první třídě 23 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2017/2018 proběhl 19. dubna 2017 – zapsáno bylo 59 dětí (z toho 5 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 43 prvňáčků. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2016/2017 proběhl 3. února 2016 – zapsáno bylo 62 dětí (z toho 10 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 53 prvňáčků, z nichž 10 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2015/2016 proběhl 11. února 2015 – zapsáno bylo 65 dětí (z toho 14 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 42 prvňáčků, z nichž 6 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2014/2015 proběhl 5. února 2014 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 33 prvňáčků ve dvou prvních třídách. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2013/2014 proběhl 16. ledna 2013 – zapsáno bylo 49 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídách

  Více informací o průběhu zápisu zde… 

 • zápis pro školní rok 2012/2013 proběhl 25. a 26. ledna 2012 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 7 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídách

(aktualizováno 1. 2. 2021)