Formuláře

Tiskopis ve formátu pdf si vytisknete a pak vyplníte.

Škola

*Vysvětlivky

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání (pro případy, kdy žák opakoval ročník a devátým rokem by splnil povinnou školní docházku, ale neměl by ukončené základní vzdělání)

Žádost o individuální vzdělávání (pro žáky, kteří budou vzděláváni doma a do školy budou docházet pouze na pravidelná přezkoušení)

Výstupní list žáka (při přestupu na jinou školu např. z důvodu stěhování)

Školní družina

*Vysvětlivky

Omluva nepřítomnosti ve školní družině (pro případy, kdy dítě odchází z družiny jinak, než je uvedeno v přihlášce).

Školní jídelna