Přijímací řízení – střední školy

Žáci devátých tříd se letos musí rozhodnout, kterým směrem chtějí vyrazit po ukončení základní školy. Budou se rozhodovat, na jakou střední školu nebo učiliště podají přihlášku. A protože je to rozhodnutí velmi důležité, možná pro budoucí život i zásadní, je potřeba věnovat mu dostatek pozornosti…

Přijímací řízení čeká i některé žáky z pátých a sedmých tříd, kteří se budou ucházet o přijetí na víceletá gymnázia.

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete na www.prihlaskynastredni.cz.

Doporučujeme sledovat výborné webové stránky Kam po devítce?, kde jsou aktualizovány veškeré informace, které se hodí nejen deváťákům, ale i zájemcům o studium na víceletých gymnáziích. Najdete tam také odpovědi na otázku, jestli podávat odvolání, nebo jak naložit v případě nepřijetí se zápisovým lístkem.

V případě dalších dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni, paní učitelku Rehovou (rehova.milada@zslipence.cz).

 (aktualizováno 3. 10. 2023)

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, Cermat) připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů na svých webových stránkách.

Obecné informace

Někteří žáci mají jasnou představu, kterou střední školu chtějí studovat. Většina žáků ale nemá vyhraněný názor a právě jim jsou určeny následující odkazy.

Publikace

Každoročně vychází několik publikací, které přináší kompletní přehled škol a studijních oborů. Můžeme doporučit následující:

  • Pražská pedagogicko-psychologická poradna vydává tři samostatné brožury s informacemi o gymnáziích, středních školách (čtyřleté obory s maturitou) a učebních oborech v Praze a okolí – tuto publikaci lze zakoupit v PPP Praha 4, Ohradní 20, případně v některých dalších knihkupectvích
  • nakladatelství P.F. art Brno vydává Atlas školství s přehledem středních škol ve Středočeském kraji

Několik výtisků obvykle míváme ve škole k dispozici a na požádání si ji žáci mohou zapůjčit.

Webové portály

Podobnou funkci splní různé webové portály, např. informační systém ISA, kde můžete vyhledat některou z následujících informací, ale i spoustu dalších, které Vám mohou pomoci orientovat se v nabídce středních škol. Najdete tam mj.:

  • kontakty na všechny školy (adresa, telefonní spojení, webová adresa),
  • výše školného v případě soukromých škol,
  • informace o počtu přijímaných žáků pro následující školní rok,
  • informace o loňském přijímacím řízení (počet přihlášených žáků/počet přijatých žáků),
  • průměr, který v loňském roce stačil k přijetí, pokud se nekonaly přijímací zkoušky.

Pokud máte jasno, jaký obor chcete studovat, umožní tento systém vyhledat školy, které daný obor nabízí. Vyhledávat můžete také podle požadovaného vzdělání (výuční list, učební obor s maturitou, střední škola bez vyučení s maturitou apod.).

Nejznámější webové portály:

A co s tím dál?

V každém případě doporučujeme nejprve pečlivě zvážit zájmy a možnosti dítěte, pak porovnat s nabídkou škol a poté sledovat webové stránky několika vybraných, kde budou nejpozději do konce ledna zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Při rozhodování Vám možná pomůže návštěva vytipované školy ve dnech otevřených dveří, které střední školy v tomto období opakovaně organizují. K individuálnímu pohovoru můžete využít i naši spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu. Přejeme našim žákům i jejich rodičům, aby si vybrali správně.

Jak probíhaly přijímací zkoušky dříve?

V předchozích letech se přijímací zkoušky konaly pouze do gymnázií a několika dalších vybraných škol. Ostatní školy při přijímacím řízení porovnávaly prospěch žáka v posledních třech pololetích školní docházky. V červnu 2014 oznámila Česká školní inspekce záměr tento systém změnit a od roku 2016 zavést povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitními obory. Toto rozhodnutí udělala ČŠI na základě šetření mezi řediteli základních škol, které proběhlo v květnu 2014. V roce 2015 se uskutečnilo v některých středních školách pilotní testování. V roce 2016 byly přijímací zkoušky v kompetenci ředitelů SŠ, kteří rozhodli, zda se budou nebo nebudou konat, ale od roku 2017 se jednotné přijímací zkoušky konají na všechny střední školy.