Testování

Abychom zjistili zpětnou vazbu, jak se nám daří naplňovat naše výchovně-vzdělávací cíle, zúčastňujeme se testování, kterým zjišťujeme znalosti a dovednosti našich žáků a porovnáváme je s výsledky žáků ostatních škol. Pravidelně využíváme testů společnosti SCIO pro žáky 6.-9 tříd v rámci projektu Národní testování, kterých se účastní několik tisíc žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v celé republice. Příležitostně a v odůvodněných případech využíváme i testování pro jiné ročníky.

V posledních letech se také zúčastňujeme testování České školní inspekce (ČŠI).

Školní rok 2023/2024

Testování SCIO:

 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2023) 
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen, listopad 2023)

Školní rok 2022/2023

Testování SCIO:

Školní rok 2021/2022

Testování ČŠI:

 • 5. třída – český a anglický jazyk, matematika (říjen 2021)
 • 7. třída – český a anglický jazyk, matematika (říjen 2021)
 • 9. třída – český a anglický jazyk, matematika (říjen 2021)

Testování SCIO:

Školní rok 2020/2021

Testování ČŠI:

 • 4. třída – čtenářská gramotnost (květen 2021)
 • 5. třída – český a anglický jazyk, matematika (květen-červen 2021 – z důvodu koronaviru zrušeno)
 • 7. třída – český a anglický jazyk, matematika (květen-červen 2021 – z důvodu koronaviru zrušeno)
 • 9. třída – český a anglický jazyk, matematika (květen-červen 2021 – z důvodu koronaviru zrušeno)

 Testování SCIO:

Školní rok 2019/2020

Testování SCIO:

 • 5. třída – dovednosti pro život (z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru nebylo testováno)
 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2019)
  • Ema Zapletalová získala ocenění za nejlepší výsledek v Hlavním městě Praze v testování obecných studijních předpokladů pro 6. třídy
 • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru nebylo testováno)
 • 8. třída – dovednosti pro život (z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru nebylo testováno)
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk (listopad 2019)

Školní rok 2018/2019

Testování SCIO:

 • 5. třída – dovednosti pro život (červen 2019)
 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2018)
 • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2019)
 • 8. třída – dovednosti pro život (březen 2019)
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český a anglický jazyk (listopad 2018)

Školní rok 2017/2018

Testování ČŠI:
Naše škola byla ČŠI vybrána k testování výsledků žáků 9. tříd, které se uskutečnilo v prosinci 2017. Testování bylo tentokrát ze čtenářské gramotnosti. Individuální zprávy s výsledky žáci obdrží po ukončení testování.

Testování SCIO:

Školní rok 2016/2017

Naše škola byla ČŠI vybrána k testování výsledků žáků 9. tříd, které se uskutečnilo v květnu 2017. Testování bylo poměrně, rozsáhlé – týkalo se dvou základních předmětů a dvou doplňkových (ČJ, M, HV, VV), a proto jsme v tomto roce upustili od obvyklých testů společnosti SCIO a vyměnili jsme je za jiné testování, kterým jsme si ověřovali klima naší školy. Testování s názvem Mapa školy proběhlo na podzim roku 2016 a jeho výsledky pro nás byly velmi cenné a většina z nich nám udělala velkou radost.

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2014)
 • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2015)
 • 8. třída – klíčové kompetence (březen 2015)
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, anglický a německý jazyk (listopad 2014)
 • 9. třída – společenskovědní a přírodovědný test ČŠI (květen 2015)

Školní rok 2013/2014

 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2013)
 • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2014)
 • 8. třída – klíčové kompetence (březen 2014)
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, anglický a německý jazyk (listopad 2013)
  • Amanda Hašlová získala ocenění za nejlepší výsledek (100%) v Hlavním městě Praze v testování anglického jazyka pro 9. třídy
  • Anežka Kulveitová získala ocenění za nejlepší výsledek (100%) v Hlavním městě Praze v testování anglického jazyka pro 9. třídy

Školní rok 2012/2013

 • 5. třída – obecné studijní předpoklady (listopad 2012); anglický jazyk (duben 2013)
 • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2012)
 • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2013)
 • 8. třída – klíčové kompetence (březen 2013)
 • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český a anglický jazyk (listopad 2012)