Školní mléko

Už od roku 1999 existuje program na podporu spotřeby mléka ve školách. Jmenuje se Mléko do škol a jeho cílem je snížení deficitu vápníku u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků dětí. Naše škola se do programu zapojila v roce 2004 a od té doby jsme pravidelně objednávali mléko i další mléčné výrobky. Do roku 2012/2013 jsme spolupracovali se společností Laktea, která mléčné výrobky jednou za čas přivezla a složila je v kanceláři paní hospodářky a ta je pak distribuovala do tříd. Se vzrůstajícím počtem žáků jsme tento nevyhovující způsob dodávky mléčných výrobků museli opustit. Od školního roku 2013/2014 spolupracujeme se společnosti COME vending s.r.o., která v rámci svého projektu Happysnack zajišťuje distribuci mléčných i ovocných výrobků prostřednictvím chladicích automatů. Tato varianta výdeje je elegantnější, bezpečnější (výrobky jsou skladované po celou dobu v chladu a nemohou se zkazit), a tak jedinou nevýhodou je jejich vyšší cena, která pokrývá režii na provoz a obsluhu automatů.

Každý žák, který plní povinnou školní docházku, má nárok průměrně na jeden dotovaný výrobek denně, tzn. jedna krabička mléka nebo jeden jogurt či smetanový krém ve vyučovacím dni. Na dny volna (prázdniny, ředitelská volna) se nárok nevztahuje, ale v jednom dni může dítě vybrat více výrobků, když v jiné dny vybírat nebude.

V průběhu září dostávají nově přijatí žáci kreditní kartu, díky které si můžou z automatu umístěného ve vestibulu školy odebírat mléčné výrobky podle chuti. Mohou si v jeden den odebrat i více produktů, v celkovém součtu jim ale nemůže být vydáno více výrobků, než je školních dní v konkrétním období (září-prosinec, leden-březen, duben-červen).

Kreditní kartu dostávají děti zdarma, rodiče ji nabíjí bezhotovostním převodem peněz na účet organizátora projektu Happysnack buď jednorázovými platbami nebo trvalým příkazem (např. 100 Kč měsíčně). Při ztrátě nebo poškození karty kontaktujte hospodářku školy hospodarka@zslipence.cz, která dětem vydá novou kartu a předá aktuální informace.

Kromě mléka si mohou žáci v automatu zakoupit další zdravé svačinky (např. přesnídávky bez přidaného cukru, ovocné tyčinky, müsli, cereální a zeleninové snacky atd.)

Podrobnější aktuální informace najdete na stránkách Happysnack.