Odkazy

Podpora

Máte nějaký problém? Poradíme Vám, na koho se můžete obrátit s prosbou o radu…

Školy v okolí

Základní a střední školy

ZŠ Praha-Zbraslav – www.zs-zbraslav.cz
ZŠ Praha-Radotín – www.skola-radotin.cz
ZŠ Praha-Velká Chuchle – www.skola.chuchle.cz
ZŠ Černošice – www.zscernosice.cz
Gymnázium Praha-Radotín – www.gop.cz
SOU Radotín – www.klapice.cz
SOUZ Praha-Velká Chuchle – www.sou-chuchle.cz

Dětská vzdělávací skupina Habitat Zbraslav – www.habitatzbraslav.cz
Komunitní škola Jeden strom Černošice – www.jedenstrom.cz
Česko-anglická ZŠ Easyspeak Černolice – www.zs-easyspeak.cz
Škola Da Vinci Dolní Břežany – www.skoladavinci.cz

Mateřské školy

MŠ Praha-Lipence – www.skolkalipence.cz
MŠ Praha-Zbraslav Matjuchinova – www.ms-zbraslav.estranky.cz
MŠ Praha-Zbraslav Nad Parkem – www.msnadparkem.cz
MŠ Praha-Zbraslav Julinka – www.vjednomdome.cz
MŠ Praha-Zbraslav Opus – www.skolkaopus.cz
MŠ Praha-Zbraslav Rotunda – www.skolkarotunda.cz
MŠ Praha-Radotín – www.radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz
MŠ Praha-Radotín Petrklíč – www.petrklic.net
MŠ Praha-Velká Chuchle – www.ms-chuchle.cz
MŠ Černošice Jeden strom – www.jedenstrom.cz
MŠ Černošice Karlická – www.materskeskolky.cz
MŠ Černošice Topolská – www.mokropeskaskolka.cz

Základní umělecké školy

ZUŠ Praha-Zbraslav – www.zuszbraslav.cz
ZUŠ Praha-Radotín – www.zusradotin.cz
ZUŠ Černošice – www.zuscernosice.cz

Jazykové školy

MŠ Praha-Zbraslav Abacus Adventures – www.abacusadventures.cz
MŠ Praha-Zbraslav FlowerGarten – www.flowergarten.cz
MŠ Černošice Kryštof – www.klckrystof.cz
Jazyková škola Channel Crossings Radotín – www.chc.cz
Jazyková škola BBkurzy Zbraslav – www.bb-kurzy.cz
Jazykový institut Easyway Zbraslav – www.kurzy-easyway.cz
Jazyková škola Easyspeak Černolice – www.easyspeak.cz

Obce v okolí

Praha-Lipence – www.praha-lipence.cz
Praha-Zbraslav – www.mc-zbraslav.cz
Praha-Radotín (Praha 16) – www.mcpraha16.cz
Praha- Velká Chuchle – www.chuchle.cz
Praha 5 – www.praha5.cz
Černošice – www.mestocernosice.cz

Zájmové organizace v okolí

Prague City Golf – www.praguecitygolf.cz
Hasiči Lipence – www.sdhlipence.cz
Pexeso Zbraslav – www.pexeso.org
Sokol Lipence – www.sokollipence.cz
Sokol Zbraslav – www.sokol-zbraslav.webnode.cz

Státní správa

Magistrát hlavního města Prahy – www.magistrat.praha-mesto.cz
Státní správa – www.statnisprava.cz
Úřad práce – www.portal.mpsv.cz

Školství a vzdělávání

Angličtina na internetu (stránky k výuce angličtiny) – www.aj.cz
Atlas školství (přehled škol a studijní nabídky) – www.atlasskolstvi.cz
Brána DTS (odkazník pro učitele a zájemce o vzdělání) – www.dts.cz
CEDU (Centrum pro demokratické učení) – www.cedu.cz
Česká škola (informační server pro základní a střední školství) – www.ceskaskola.cz
Česká školní inspekce – www.csicr.cz
ISA – informační systém pro volbu škol a oboru vzdělávání – www.infoabsolvent.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz
Moderní vyučování (o učitelích a jejich práci) – www.modernivyucovani.cz
Najdi školu – www.najdiskolu.cz
NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) – www.nidv.cz
NUV (Národní ústav pro vzdělávání) – www.nuv.cz
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 – www.oppp5.cz
PAU (přátelé angažovaného učení) – www.pau.cz
Povolání (informace o povoláních) – www.istp.cz
Pravopis (pravidla českého pravopisu) – www.pravidla.cz
Pražská pedagogicko-psychologická poradna – www.pppp.cz
Průvodce světem povolání – www.gwo.cz
Rejstřík škol I. – www.rejstrik-skol.cz
Rejstřík škol II. (MŠMT) – rejskol.msmt.cz
Rodina (portál o dětech a rodičích) – www.rodina.cz
RVP (metodický portál pro podporu školské reformy) – www.rvp.cz
Saferinternet (bezpečnější internet) – www.saferinternet.cz
Scio (Vaše cesta ke vzdělání) – www.scio.cz
Seznam škol – www.seznamskol.eu
Sportvital (informace o zdraví, sportu a diagnostice) – www.sportvital.cz
Střední školy I. (vše o SŠ) – www.stredniskoly.cz
Střední školy II. (vše o SŠ) – www.stredniskoly.eu
Škola hrou (internetová škola pro každého) – www.skola-hrou.cz
Škola on line (vzdělávací a informační portál pro ZŠ a SŠ) – www.skolaonline.cz
Škola za školou – www.skolazaskolou.cz
Školský vzdělávací a informační portál – www.edu.cz
Učitelské noviny – www.ucitelskenoviny.cz
Ústav informací ve vzdělávání – www.delta.uiv.cz
Ústav pro jazyk český – www.ujc.cas.cz
Wikipedie (otevřená encyklopedie) – www.cs.wikipedia.org
Základní školy (vše o ZŠ) – www.zakladniskoly.cz
Zkoušky nanečisto – www.zkousky-nanecisto.cz