Kredit (zálohy na akce)

Obecné informace

Všechny akce doplňující a rozšiřující učivo, které v rámci školního roku pro žáky pořádáme, jsou hrazeny bezhotovostním převodem. Od školního roku 2022/2023 chodí rodičům prostřednictvím Edookitu předpisy plateb na konkrétní akce, nebo potřebné pomůcky pro výuku. Předpis platby obsahuje všechny potřebné údaje (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) včetně možnosti platby QR kódem.

Tyto virtuální účty všech žáků vede pečlivě hospodářka školy (pro ni nesrovnatelně více práce, pro rodiče doufáme více komfortu…). Od školního roku 2022/2023 rodiče vidí v Edookitu zůstatek na účtu jako kredit. Pro upřesňující informaci o výši zůstatku pište na hospodarka@zslipence.cz.

Převod zůstatku

Zůstatek ze záloh dítěte z minulého školního roku automaticky převádíme na nový školní rok. Pokud preferujete jiný způsob vyrovnání (např. vrácení částky na Váš účet, nebo převedení na účet sourozence v případě, kdy starší dítě naši školu opouští), spojte se prosím s paní hospodářkou (hospodarka@zslipence.cz). Děkujeme.