Sponzoři a přátelé školy

Základní škola patří mezi neziskové organizace a jako taková hospodaří s finančními prostředky ze dvou zdrojů:

 • od státu – na platy učitelů,
 • od obce – na provoz a údržbu objektu.

Protože tyto finanční zdroje jsou značně omezené a nestačí pokrýt všechny potřeby školy, využívají neziskové organizace další možnosti, jak si přilepšit nad rámec svého rozpočtu. Existují jen dvě další možnosti:

 • granty,
 • sponzoring.

Chcete pomoci?

Záleží nám na tom, abychom ve škole měli příjemné prostředí, abychom při vyučování mohli používat různé didaktické a interaktivní pomůcky, abychom našim žákům mohli nabídnout i aktivity pro trávení volného času v době přestávek nebo pauzy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Rozpočet školy je omezený, a tak přivítáme nezištnou pomoc od rodičů a přátel naší školy, a to ve formě financí, věcných darů i služeb.

Jak formálně ošetřit dary?

 • Na finanční dar vystavíme darovací smlouvu. S penězi pak naložíme zodpovědně v souladu s našimi cíli a posláním. V minulém období jsme z finančních darů pořídili např. dřevěné nástěnné hlavolamy pro trávení volných chvil během přestávek, několik kompletních sad výbavy pro běžecké lyžování, interaktivní tabuli, projektor nebo didaktické hry a hlavolamy pro doplnění a zpestření výuky a další.
 • Chcete-li se podílet na pořízení konkrétní věci, existují dvě možnosti. Věcný dar můžete pořídit sami a předat škole na základě darovací smlouvy, nebo po dohodě s Vámi zakoupíme Vámi vybranou věc sami (vyúčtování proběhne formou darovací smlouvy na příslušnou finanční částku potřebnou k pořízení dohodnuté věci).
 • Pokud budete chtít škole pomoci formou služby, můžeme na provedené práce (nebo jejich část) vystavit potvrzení a příslušnou částku si budete moci odečíst z daní.

Inspiromat:
Níže uvádíme příklady, v čem by Vaše pomoc mohla spočívat nebo co bychom rádi pořídili. Podle svých možností si můžete vybrat položky v řádu stovek, tisíců i desetitisíců. Pro mecenáše s možností milionových darů by mohla být výzva pomoci nám postavit na pozemku sousedícím se školou nový pavilon, protože do stávající budovy se pomalu nemůžeme vejít 🙂

 • notebooky do počítačové učebny,
 • klimatizace do keramické dílny,
 • nástěnky a stropní podhledy z materiálu, který vylepší nevyhovující akustiku ve třídách a na chodbách,
 • paravány – pro oddělení prostor, instalaci výstav prací žáků,
 • zapaspartování výtvarných prací žáků – obrázky poslouží jako výzdoba školních chodeb,
 • výtvarné potřeby – barvy na textil, na sklo aj.,
 • didaktické pomůcky – Logico Piccolo aj.
 • kancelářské potřeby – papíry do kopírky, prospektové obaly „U“ (tzv.euroobaly), folie na laminování, tvrdé barevné papíry do kopírky aj.
 • doplnění sestavy měřicího systému PASCO (vybavení pro experimentální výuku přírodních věd)
 • květinovou výzdobu – pokojové květiny do tříd a chodeb, letničky nebo trvalky pro venkovní prostory,
 • služby od jakéhokoliv řemesla (elektrikář, instalatér, malíř, truhlář, …)
 • ostatní služby (právní poradna, konzultace, projektový manager…)
 • a jiné, nebo zkrátka jen doporučení dobré praxe 🙂

Pokud se rozhodnete pomoci škole, kontaktujte prosím vedení školy. Rádi se s Vámi sejdeme, blíže Vám představíme naše plány a pokud Vás zaujmou a rozhodnete se pomoci, najdeme vhodný způsob.

Velmi děkujeme těm, kteří pomáhají…

Naši sponzoři

Ve školním roce 2023/2024:

 • KESSL, spol. s r.o. – barvy Pigment KANA v hodnotě 2 441 Kč
 • spolek Škrpál – 10 000 Kč na realizaci projektu Meet and code
 • Jana Cuřínová – piano
 • spolek Škrpál – 145 000 Kč na pokrytí nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • spolek Škrpál – 20 800 Kč na polytechnickou výchovu v 3. – 5. třídách

Ve školním roce 2022/2023:

Ve školním roce 2021/2022:

 • spolek ŠKRPÁL  – 120 000 Kč – pořízení interaktivní tabule
 • Women for Women – 725 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy jednoho žáka v období od 16. 5. 2022 do 30. 6. 2022
 • Český ženský lakros z.s. – vybavení na lakros (26 holí a 26 míčků) v celkové hodnotě 13 520 Kč
 • Prusa Research a.s. – 3D tiskárna v hodnotě 19 990 Kč
 • Marcela Fialová – od dubna do června zdarma vede lekce češtiny pro naše nové ukrajinské spoluobčany
 • dárce – 5 000 Kč – účelový dar pro potřeby třídy 2. A
 • CompuNet s.r.o. – 20 000 Kč – příspěvek na obědy pro ukrajinské děti a školní výlohy související s válkou na Ukrajině
 • Tomáš Volek – 8 000 Kč příspěvek na obědy a školní pomůcky pro ukrajinské děti
 • dárce – 11 500 Kč
 • dárce – 135,91 Kč
 • Epicentrum Home s.r.o. – 4 000 ks roušek pro žáky a pedagogy
 • spolek ŠKRPÁL – 150 000 Kč – na pokrytí nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • dárce – 1 000 Kč

Ve školním roce 2020/2021:

Ve školním roce 2019/2020:

 • Epicentrum Home s.r.o. – 2 000 ks roušek pro zaměstnance
 • ClubHouse Phase II, a.s. – 100 000 Kč 
 • dárce – 8 000 Kč
 • Saab – zánovní kancelářský nábytek na vybavení poradenského pracoviště
 • Modelklub Lipence – 4 500 Kč
 • Miloš Vaňura – 30 000 Kč
 • Vit Logistics – 50 000 Kč 
 • spolek ŠKRPÁL – 100 000 Kč – na pokrytí části nákladů za činnost rodilého mluvčího

Ve školním roce 2018/2019:

 • dárce – 35 000 Kč
 • dárce – 10 000 Kč
 • dárce – 5 000 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – 70 000 Kč – budou použity na pokrytí části nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • Biotra s.r.o. – 110 000 Kč
 • Vit Logistics – 50 000 Kč
 • Miloš Vaňura – 30 000 Kč
 • Markéta Lesná – 10 000 Kč
 • dárce – 4 368 Kč

Ve školním roce 2017/2018:

 • NG Real Estate, a.s. – 200 000 Kč – budou použity na pokrytí nákladů na oslavy 150. výročí školy a dále na vzdělávací pomůcky aj.
 • Women for Women – 5 376 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy dvou žáků v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
 • dárce – 2 000 Kč
 • dárce – 35 000 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – 70 000 Kč – budou použity na pokrytí části nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • Biotra s.r.o. – 110 000 Kč
 • dárce – 8 691 Kč
 • Eurosignal – poskytnutí internetového připojení zdarma
 • dárce – 2 000 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – 70 000 Kč – budou použity na pokrytí části nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • Vit Logistics – 50 000 Kč – budou použity na pokrytí části nákladů na interaktivní tabuli
 • Women for Women – 3 600 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy dvou žáků v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
 • Miloš Vaňura – 30 000 Kč

Ve školním roce 2016/2017:

 • Women for Women – 13 915 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy pěti žáků v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
 • spolek ŠKRPÁL – 17 500 Kč – byly použity na pokrytí části nákladů za interaktivní program pro žáky (Dny pro záchranu života – Zdravotníci s.r.o.)
 • dárce – 35 000 Kč
 • Notabene Art s.r.o. – 30 000 Kč
 • dárce – 2 000 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – 70 000 Kč – budou použity na pokrytí části nákladů za činnost rodilého mluvčího
 • spolek ŠKRPÁL – 70 000 Kč – byly použity na pořízení interaktivní dotykové tabule do jedné z nových tříd
 • dárce – 35 000 Kč na projekční techniku do jedné třídy
 • Miloš Vaňura – 30 000 Kč
 • Women for Women – 7 760 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy pěti žáků v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

Ve školním roce 2015/2016:

 • spolek ŠKRPÁL – 10 350 Kč – částka použita na úhradu části nákladů celoškolní akce pro žáky ke Dni Země…
 • Ludmila Zájedová – zakoupení 2 ks nových knížek do školní knihovny – 514 Kč
 • EDUin, o.p.s. – 31 348 Kč jako podpora projektu Knihárna v Lipencích realizovaného 8. třídou v rámci programu Extra třída
 • Women for Women – 9 600 Kč v rámci projektu Obědy pro děti na úhradu záloh na obědy čtyř žáků v období od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016
 • Mirava Solar s.r.o. – 20 000 Kč
 • Monika Smolková – 5 400 Kč
 • Michal Ondruška – kávovar a stojan na kapsle
 • dárce – 2 000 Kč
 • Notabene Art s.r.o. – 20 000 Kč
 • dárci – 10 000 Kč
 • Michal Cahlík – 2 400 Kč
 • Jiří Toman – 20 ks zeměpisných atlasů světa
 • Michal Cahlík – desetidílný soubor velké encyklopedie v německém jazyce
 • Monika Smolková – 5 000 Kč
 • Optimistic – 30 000 Kč
 • Miloš Vaňura – 30 000 Kč
 • a další dárci, kteří se s námi podělili o starší knížky, encyklopedie a různá CD.

Ve školním roce 2014/2015:

 • ČSOB – 10 ks starších počítačů v celkové hodnotě 8 000 Kč
 • dárce – 1 500 Kč
 • Markéta Jirásková – 700 Kč
 • Notabene Art s.r.o. – 16 000 Kč
 • Ratio – potřeby pro realizaci úklidové akce v obci (gumové a pracovní rukavice, pytle, tekuté mýdlo a utěrky)
 • Iva Slabochová – vázaná kytice jako poděkování pro hosta na Noci s Andersenem
 • Josef Seifert – výroba a montáž ochranných „klecí“ na repro bedny do tělocvičny
 • rodiče žáků naší školy – 15 943 Kč (vybráno v průběhu adventních dílen)
 • J.E.S., spol. s.r.o. – drobné elektro opravy v průběhu celého roku
 • René Černý – starší tiskárna do třídy 2. A v hodnotě 500 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – 43 000 Kč – budou použity na pořízení projekční techniky
 • firma Mašek – oprava topení v jedné z učeben
 • Marcela Fialová – 2 000 Kč – budou použity na pořízení projekční techniky do nových učeben
 • spolek ŠKRPÁL – 40 000 Kč – použity na pořízení učebních pomůcek pro žáky
 • Optimistic – dva počítače s příslušenstvím do tříd, tři počítačové hry a deset DVD pro procvičování i zábavu v celkové hodnotě 30 006 Kč
 • Rhino Praha – zdarma tisk loga školy na rozlišovací kšiltovky pro všechna tři oddělení školní družiny
 • Miloš Vaňura – 20 000 Kč
 • Renata Pospíšilová – 1 160 Kč
 • Golfová akademie Nikon – vedení kroužku golfu v rozsahu 1 hodina týdně pro naše žáky po dobu školního roku 2014/2015
 • spolek ŠKRPÁL – 48 000 Kč – použity na projekční techniku do jedné učebny (projektor, plátno a ozvučení),
 • firma Smetana – natření zábradlí ve školní budově

Ve školním roce 2013/2014:

 • Nikon – 10 starších dřevěných stojanů v celkové hodnotě 1 000 Kč
 • Mirava Solar s.r.o. – 30 000 Kč
 • Miloš Vaňura – 10 000 Kč
 • spolek ŠKRPÁL – zakoupení her a hlavolamů pro doplnění výuky v hodnotě 3 686 Kč,
 • spolek ŠKRPÁL – přemístění počítačové učebny do náhradních prostor, zakoupení a instalace projektoru, promítacího plátna a ozvučení do této učebny v celkové hodnotě 43 873 Kč,
 • spolek ŠKRPÁL – zakoupení nástěnných hlavolamů v hodnotě 2 400 Kč,
 • za pomoc při adventních dílnách: pí Sacherové za přípravu svícnů do kavárny, p. Seifertovi za zajištění materiálu do jedné z dílen, p. Žákovi za vánoční stromečky, a všem ostatním za jejich spoluúčast na organizaci akce…
 • dárce – 20 000 Kč
 • Golfová akademie Nikon – vedení kroužku golfu pro naše žáky v rozsahu 1 hodina týdně po dobu školního roku 2013/2014
 • ActivTek – zapůjčení čističky vzduchu do třídy na dobu školního roku
 • firma Moderní učebny – výukový software Soutěže a testy pro celou rodinu
 • dárce – 50 000 Kč
 • dárce – 1 500 Kč
 • J.E.S., spol. s.r.o. – vyvedení a zasekání zásuvky pro instalaci mléčného automatu
 • hasiči Lipence – stěhování piána z učebny v 1. patře do přízemí a odklizení následků vichřice (kousky izolace ze střechy zachycené na lípě před školou)

Ve školním roce 2012/2013:

 • Pavel Bernklau a Pavel Rulík – rychlá provizorní oprava střechy po dvou vichřicích v polovině prázdnin
 • Efko – hra a puzzle do školní družiny, rozvrhy a záložky pro budoucí prvňáčky
 • Nikon – 10 starších fotoaparátů v celkové hodnotě 13 596 Kč
 • ČSOB – 20 ks starších počítačů a 60 ks LCD monitorů v celkové hodnotě 37 000 Kč
 • Ing. Ladislav Matek – 20 000 Kč
 • Iva Chybová – zajištění a financování přednášky o první pomoci pro žáky 6. a 7. třídy
 • Michal Metlička – 10 000 Kč
 • Kateřina Šliperská – 500 Kč
 • rodiče žáků naší školy – 15 595 Kč (vybráno v průběhu adventních dílen)
 • rodiče žáků naší školy – 13 793 Kč na modernizaci počítačové učebny
 • hasiči Lipence – stěhování 250kg keramické pece do keramické dílny v prvním patře školní budovy
 • Milan Machačný – doprava keramické pece z Karlových Varů
 • Jan Hartman – police do skříněk ve sborovně
 • Ing. Tomáš Kadlec – starší počítač v hodnotě 3 000 Kč pro elektronickou evidenci strávníků v jídelně
 • Accord Praha s.r.o. – notebook, mobilní telefon a tiskárna v hodnotě 36 000 Kč