Kroužky

Pro naše žáky připravujeme každoročně nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu.  

Můžete si vybrat některou z volnočasových aktivit, které jsou organizovány v různých režimech:

 • školní kroužky (skladbu kroužků ovlivňuje škola, lektoři vyzvedávají děti z družiny)
  • vedou je naši pedagogové – přihlašování přes aplikaci Domeček
  • vedou je externí organizace – spolupráce je ošetřena smlouvou o spolupráci, přihlašování a platby dle instrukcí přímo u organizátora
 • ostatní kroužky (škola nemá na organizaci a kvalitu kroužků žádný vliv)
  • sportovní kroužky v tělocvičně – např. gymnathlon (viz rozvrh nájmů v sekci Pro veřejnost)
  • další nabídky, které škola obdrží, zveřejňujeme na nástěnce ve vestibulu školy

V případě nevhodného chování a narušování činnosti kroužku může být žák ze školního kroužku bez náhrady vyloučen.

Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum Domeček. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Platba a přihlášení je na každé pololetí zvlášť.

číslo účtu: 131569379/0800

specifický symbol – 6
variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení
V případě dotazů týkajících se kroužků organizovaných školou, nebo v případě potíží s přihlašováním prosíme pište na krouzky@zslipence.cz.

Přihlášky na školní kroužky 

Přihlášení na kroužky vedené našimi pedagogy proběhne na tomto odkazu:

Kroužky, které vedou naši pedagogové

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka (vede paní učitelka Urbanová)

 • pro žáky osmých a devátých tříd
 • cena: 500 Kč (říjen – duben)
 • úterý 7 – 7:45 hod. (1 x za 14 dní)

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky (vede paní učitelka Bolková)

 • pro žáky osmých a devátých tříd
 • cena: 500 Kč (říjen – duben)
 • úterý 7 – 7:45 hod. (1 x za 14 dní)

Flétna (vede paní učitelka Morávková)

 • pro žáky z 1. a 2. stupně
 • cena: 2 000 Kč za pololetí
 • termín bude upřesněn podle možností přihlášených žáků

Keramika (vede paní Fillová)

 • pro žáky 1. – 9. tříd 
 • cena: 2 100 Kč za pololetí
 • termíny:
 • první lekce 2. 10. 2023
 • poslední lekce 3. 6. 2024
  • keramika I pondělí 13-14 hod. v keramické dílně
  • keramika II pondělí 14-15 hod. v keramické dílně
  • keramika III pondělí 15-16 hod. v keramické dílně
  • keramika IV pondělí 16-17 hod. v keramické dílně

Klub mladých diváků (vede pan učitel Vayhel)

 • pro žáky 7. – 9. tříd
 • cena: 420 Kč za tři představení
 • termíny budou upřesněny

Kreativní kroužek, aneb tvoření, vyrábění a malování (vede paní učitelka Schmiegerová)

 • pro žáky 3. – 5. tříd
 • cena: 1 500 Kč za pololetí
 • pondělí 14 – 15.30 hod.

Kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury. 

Angličtina hrou

 • organizuje: Berukroužky
 • www.berukrouzky.cz
  • pro 1.-5. třídu – středa 15 – 16 hod.
  • přihlašování: on-line
  • cena 2 685 za pololetí
  • více informací: Pavel Kasal, tel. 775 600 308,
  • e-mail: info@berukrouzky.cz
  • první lekce 4. 10.

Bricks4Kidz (kostičky) – pro malý zájem se kroužek v tomto školním roce neotevřel

Florbal – pro malý zájem se kroužek v tomto školním roce neotevřel

 • organizuje: Olymp Florbal z. s.
 • www.olympflorbal.cz
  • pro 1.-5. třídu – středa 16-17 hod v tělocvičně
  • cena 1 300 Kč za pololetí
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@olympflorbal.cz
  • první lekce 4. 10. 2023, poslední lekce 29. 5. 2024

Gymnastika

 • organizuje: Gymnastika pro děti
 • www.gymnastikaprodeti.org
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15-16 hod. v tělocvičně
  • cena 2 490 Kč za pololetí
  • přihlašování: on-line
  • více informací: tel. 739 970 279, e-mail: info@gymnastikaprodeti.org
  • první lekce 6. 10. 2023
  • první lekce II. pololetí bude 1. 3. 2024
  • poslední lekce 14. 6. 2024

Kriket

 • organizuje: Kriketová akademie
 • www.kriketovaakademie.com
  • pro 1.-5. třídu – středa 13:50 – 14:50 hod. v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 15 – 16 hod. v tělocvičně
  • cena 1 400 Kč za pololetí
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Petra Minxová, tel. 602 352 897, e-mail: krouzky@kriketovaakademie.com
  • první lekce 4.10.

Kutil Junior

 • organizuje: Kutil Junior
 • www.kutiljunior.cz
  • pro 1.-5. třídu – úterý 16:15–17:15 hod. ve školní dílně
  • přihlašování: on-line
  • cena za pololetí 2 490 Kč
  • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820,
  • e-mail: info@kutiljunior.cz
  • první lekce 3. 10., poslední lekce 28. 5.

Malý youtuber

 • organizuje: Berukroužky
 • www.berukrouzky.cz
  • pro 1.-5. třídu – čtvrtek 15 – 16 hod.
  • přihlašování: on-line
  • cena 2 685 za pololetí
  • více informací: Pavel Kasal, tel. 775 600 308,
  • e-mail: info@berukrouzky.cz
  • první lekce 5. 10.

Robotika pro děti

 • organizuje: Robokids
 • www.robokids.cz
  • pro 1.-2. třídu – úterý 14:00 – 15:15 hod.
  • pro 3.-4. třídu – úterý 15:30 – 16:45 hod.
  • cena 6 050 Kč za rok (25 lekcí) nebo za 1. pololetí 3 650 Kč
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ladislav Zahrádka, tel. 720 226 359, e-mail: info@robokids.cz
  •  první lekce 3. 10.

Veselá věda – pro malý zájem se kroužek v tomto školním roce neotevřel