Současnost

Ve školním roce 2023/2024 má škola přibližně 360 žáků. Ve všech ročnících (s výjimkou 6.) jsou dvě paralelní třídy, máme tedy celkem 17 kmenových tříd. Kromě těchto učeben máme i třídy odborné, specializované na výuku některých předmětů. Mezi naše odborné učebny patří učebna počítačů, cvičná kuchyňka a dílny. 

Pro hodiny tělesné výchovy využíváme sportovní halu, k dispozici je i školní dvůr s umělým povrchem. Ve stádiu před dokončením je školní zahrada, kterou bychom rádi využívali jako venkovní učebnu, nebo pro volný čas děti ve školní družině.