Pedagogové

Níže jsou abecedně řazeni všichni členové pedagogického sboru: paní učitelky, páni učitelé, asistentky pedagoga, speciální pedagožky, psycholožky i vychovatelky školní družiny. Zkratka za jménem je použita v rozvrzích jednotlivých tříd.

Chcete-li si s kýmkoliv z pedagogů domluvit schůzku, kontaktujte jej telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Ze zkušeností víme, že čekat s řešením některých problémů na konzultační hodiny není vhodné, proto nemají učitelé vypsány pravidelné konzultační dny, ale po předchozí domluvě se Vám budou věnovat, kdykoli to bude třeba. Telefon do sborovny: 257 924 141 (ideálně před vyučováním nebo v době hlavní přestávky mezi 2. a 3. hodinou).

Učitelé

Mgr. Martina Adamová (Ada)
adamova.martina@zslipence.cz

třídní učitelka 3. A

Mgr. Ivana Bothová (Bot) bothova.ivana@zslipence.cz

třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Šárka Fatková (FaŠ)
fatkova.sarka@zslipence.cz

třídní učitelka 4. B

Bc. Petr Klečka (Kle)
klecka.petr@zslipence.cz

třídní učitel 8. A

Mgr. Irena Králíková (Krá)
kralikova.irena@zslipence.cz

třídní učitelka 4. A

Mgr. Jiří Loskot (Los)
loskot.jiri@zslipence.cz

učitel

Ing. Jana Morávková (Mor)
moravkova.jana@zslipence.cz

třídní učitelka 9. A

Mgr. Ludmila Pudivítrová (Pud)
pudivitrova.ludmila@zslipence.cz

třídní učitelka 7. B

Hedvika Ryšavá Hlaváčková (Hla)
hlavackova.hedvika@zslipence.cz

třídní učitelka 1. A

Mgr. et Mgr. Adéla Urbanová (Urb)
urbanova.adela@zslipence.cz

učitelka

Mgr. David Bílek (Bíl) bilek.david@zslipence.cz

učitel

Mgr. Blanka Čížková (Číž)
cizkova.blanka@zslipence.cz

třídní učitelka 7. A

Mgr. Lucie Humrová (Hum) humrova.lucie@zslipence.cz

učitelka

Bc. Hana Klečková (Klč)
kleckova.hana@zslipence.cz

učitelka

Mgr. Simona Kuthanová (Kut)
kuthanova.simona@zslipence.cz

třídní učitelka 8. B

Mgr. Olga Maříková (Mař)
marikova.olga@zslipence.cz

třídní učitelka 2. A

Mgr. Michaela Nikodymová (Nik)
nikodymova.michaela@zslipence.cz

třídní učitelka 9. B

Mgr. Milada Rehová (Reh)
rehova.milada@zslipence.cz

třídní učitelka 5. A

Ivan Salivar (Sal)
salivar.ivan@zslipence.cz

učitel

Mgr. Luboš Vayhel (Vay)
vayhel.lubos@zslipence.cz

učitel

Mgr. Renata Bolková (Bol)
bolkova.renata@zslipence.cz

zástupkyně ředitelky, učitelka

Markéta Dvořáková (Dvo)
dvorakova.marketa@zslipence.cz

třídní učitelka 2. B

Eva Kadlecová (Kad)
kadlecova.eva@zslipence.

učitelka

Lucie Kovaříková (Kov)
kovarikova.lucie@zslipence.cz

učitelka

Mgr. Sylva Lisá (Lis)
lisa.sylva@zslipence.cz

třídní učitelka 5. B

Mgr. Vladimíra Mlčochová (Mlč)
mlcochova.vladimira@zslipence.cz

učitelka

Mgr. Gabriela Pourová (Pou)
pourova.gabriela@zslipence.cz

učitelka

Ing. Elena Ruzanova (Ruz)
ruzanova.elena@zslipence.cz

učitelka

Ing. Jitka Schmiegerová (Sch)
schmiegerova.jitka@zslipence.cz

třídní učitelka 3. B

Mgr. Petra Zímová (Zím)
zimova.petra@zslipence.cz

statutární zástupkyně ředitelky,
třídní učitelka 1. B

Asistenti pedagoga

Iveta Bradáčová (Bra)
bradacova.iveta@zslipence.cz

asistentka pedagoga 2. B

Martina Karafiátová (Kar)
karafiatova.martina@zslipence.cz

asistentka pedagoga 1. A

Mgr. Světlana Medvíďová (Med) medvidova.svetlana@zslipence.cz

asistentka pedagoga 9. A

Mgr. Dominika Šímová (Ším)
simova.dominika@zslipence.cz

asistentka pedagoga 7. B

Ing. Karolína Vališová (Val)
valisova.karolina@zslipence.cz

asistentka pedagoga 5. B

Lenka Hrubá (Hru) hruba.lenka@zslipence.cz

asistentka pedagoga 1. A

Mgr. Miloslava Levá (Lev) leva.miloslava@zslipence.cz

asistentka pedagoga 3. B

Bc. Anna Poláčková (Pol)
polackova.anna@zslipence.cz

asistentka pedagoga ve 3. A

Miluše Šťastná (Šťa)
stastna.miluse@zslipence.cz

asistentka pedagoga 5. A

Andrea Veselá, DiS. (Ves)
vesela.andrea@zslipence.cz

asistentka pedagoga 8. A

Iva Chybová (Chyb)
chybova.iva@zslipence.cz

asistentka pedagoga 7. A

Markéta Linhart Andělová (Lin) linhart.marketa@zslipence.cz

asistentka pedagoga 8. B

Renáta Šafářová (Šaf)
safarova.renata@zslipence.cz

asistentka pedagoga v 6. třídě

Lucie Tyrpeklová (Tyr)
tyrpeklova.lucie@zslipence.cz

asistentka pedagoga 1. B

Vychovatelky

Zuzana Fatková (Fat)
fatkova.zuzana@zslipence.cz 603 198 645

vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Anna Poláčková (Pol)
polackova.anna@zslipence.cz

vychovatelka ŠD

Dagmar Sakařová (Sak)
sakarova.dagmar@zslipence.cz

vychovatelka ŠD

Renáta Šafářová (Šaf)
safarova.renata@zslipence.cz

vychovatelka ŠD

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Michaela Petrášková (Pet)
spec.pedagog@zslipence.cz, petraskova.michaela@zslipence.cz
773 751 773

speciální pedagog

Mgr. Linda Kolenatá (Kol)
psycholog@zslipence.cz, kolenata.linda@zslipence.cz
773 751 772

psycholog

Mgr. Barbora Blaskóvá (Bla)
blaskova.barbora@zslipence.cz
773 751 773

speciální pedagog

Bc. Veronika Hurychová (Huch)
hurychova.veronika@zslipence.cz
773 751 772

psycholog