Zápis do 1. třídy

Podle novely školského zákona (s účinností od 1. 1. 2017) probíhá zápis do 1. ročníku na všech základních školách v době od 1. do 30. dubna. K zápisu se dostaví děti, které v právě probíhajícím školním roce dosáhnou šesti let věku.

Letošní zápis

Zápis pro školní rok 2024/2025 se letos uskutečnil opět ve dvou dnech (16. a 18. dubna od 14 do 18 hod.). Zaevidovali jsme 69 žádostí o přijetí, nebo o odklad. Výsledky zápisu zveřejníme na vývěsce a webu do 30 dnů.

Materiály k zápisu:

Minulé zápisy

Podle počtu dětí u zápisu lze jen přibližně odhadovat počet prvňáčků, kteří nastoupí v září do první třídy. Některé děti totiž absolvují zápisy ve dvou i více školách a rodiče pak vybírají tu pravou. Výjimečné nejsou ani přestupy prvňáčků z jedné školy na druhou ještě během prvních týdnů školního roku.
Níže jsou uvedené počty žáků prvních tříd, které jsme vykazovali k 30. září příslušného roku:

 • zápis pro školní rok 2023/2024 proběhl 18. a 19. dubna 2023 – přijali jsme celkem 71 žádostí, z toho 15 žádostí o odklad – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou třídách 47 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2022/2023 proběhl 20. dubna 2022 – přijali jsme celkem 70 žádostí, z toho 11 žádostí o odklad – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 45 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2021/2022 proběhl od 10. do 20. dubna 2021 z důvodu pandemie elektronickou formou – zapsáno bylo 51 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 30 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2020/2021 proběhl od 10. do 20. dubna 2020 z důvodu pandemie elektronickou formou – zapsáno bylo 52 dětí (z toho 14 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 38 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl 10. dubna 2019 – zapsáno bylo 51 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 41 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2018/2019 proběhl 18. dubna 2018 – zapsáno bylo 36 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku v jedné první třídě 23 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2017/2018 proběhl 19. dubna 2017 – zapsáno bylo 59 dětí (z toho 5 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 43 prvňáčků. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2016/2017 proběhl 3. února 2016 – zapsáno bylo 62 dětí (z toho 10 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 53 prvňáčků, z nichž 10 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2015/2016 proběhl 11. února 2015 – zapsáno bylo 65 dětí (z toho 14 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 42 prvňáčků, z nichž 6 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2014/2015 proběhl 5. února 2014 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 33 prvňáčků ve dvou prvních třídách. Více informací o průběhu zápisu zde…
 • zápis pro školní rok 2013/2014 proběhl 16. ledna 2013 – zapsáno bylo 49 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídáchVíce informací o průběhu zápisu zde… 
 • zápis pro školní rok 2012/2013 proběhl 25. a 26. ledna 2012 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 7 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídách

(aktualizováno 19. 4. 2024)