Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání, která probíhá na prvním stupni ve dvou po sobě jdoucích ročnících. V naší škole probíhá výuka plavání většinou ve 3. a 4. ročníku.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se dojíždí do bazénu jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne (např. na škole v přírodě).

Organizace plavání ve školním roce 2023/2024

Výuku plavání absolvují žáci 3., 4. ročníků a nově také 2. ročníků, a to v radotínském bazénu od září do listopadu roku 2023.

Podrobný rozpis jednotlivých lekcí bude průběžně zveřejňován v Edookitu.