Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání. Na naší škole probíhá výuka plavání během docházky na 1. stupeň (2 roky po sobě), většinou ve 2. (3.), 3. (4.), nebo 4. (5.) ročníku.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se do nejbližšího bazénu dojíždí jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne (např. na škole v přírodě).

Organizace plavání ve školním roce 2023/2024

Výuku plavání budou absolvovat žáci 3., 4. ročníků a nově také 2. ročníků. Dojížděním do bazénu v Radotíně od září do listopadu. Druháci kurz zahajují a mají lekce v úterý. Třeťáci kurz také zahajují a mají lekce v pátek, čtvrťáci ho dokončují z loňského roku a mají lekce taktéž v pátek.

Podrobný rozpis jednotlivých lekcí bude průběžně zveřejňován v Edookitu.