Klub mladých čtenářů

Klub mladých čtenářů (KMČ) vznikl v roce 1964 a jeho cílem je prostřednictvím školních důvěrníků propagovat knížky u dětí školou povinných a vést děti k lásce ke knížkám. Naše škola už řadu let vytváří prostor pro tuto aktivitu a rádi ji budeme umožňovat i nadále, jen od letošního roku upravíme režim objednávání knížek.

Jak bude objednávání fungovat? 

I nadále bude školní důvěrník několikrát ročně rozdávat dětem katalog s nabídkou knížek z nakladatelství Albatros, Egmont, Gragment nebo Mladá fronta. Pokud si dítě bude chtít nějaké knížky objednat, odevzdá na recepci přihlášku včetně příslušné finanční částky v hotovosti. Poté budou knížky objednány a školním důvěrníkem dětem předány. 

Objednáním knih se nezavazujete k žádnému dalšímu minimálnímu odběru knih, nabídku využijete jen tehdy, když Vás osloví. 


 Zajímá Vás nabídka knížek? Podívejte s na webové stránky…

Kontaktní osoba, která nabídku knih dětem zprostředkovává: