Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení zajišťují pro žáky a jejich zákonné zástupce informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání žáků a přípravě na budoucí povolání.
Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Školskými poradenskými zařízeními jsou:

 • pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – zaměřují se především na poruchy učení u dětí a na kariérní poradenství
 • speciálně pedagogická centra (SPC) – zaměřují se na konkrétní zdravotní problémy (centra pro děti s poruchou zraku, sluchu, chování, centra pro autisty apod.)

Naše pedagogicko-psychologická poradna

Naše škola spadá pod pedagogicko-psychologickou poradnu ve Stodůlkách:

 • název: Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
 • adresa: Kuncova 1580, Praha 5, 150 00
 • kontaktní osoby:
  • Mgr. Ivana Lněničková – psycholog (oppp5@volny.cz)
  • Mgr. Denisa Červinková – speciální pedagog
 • telefon: 251 611 803
 • webové stránky: www.oppp5.cz

Spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry

V případě potřeby spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry, např.: