Školní knihovna

Knihovna v naší škole tak trošku „doplácí“ na nedostatek prostor, se kterým se posledních několik let potýkáme. Původně byla umístěna v malé samostatné místnosti, jak se na pořádnou knihovnu sluší. Během letních prázdnin v roce 2013 (v očekávání dvou prvních tříd, zatímco odešla pouze jedna devátá) jsme ji přestěhovali do zadní části jedné z učeben a z původní malé knihovny se stala kmenová učebna pro jednu málo početnou třídu. Tato situace vydržela tři roky a v létě 2016 se knihovna stěhovala podruhé, tentokrát do školní jídelny. Důvodem tohoto stěhování byl projekt Knihárna, který v rámci programu Extra třída ve školním roce 2015–2016 připravili a zrealizovali žáci tehdejší osmé třídy. Naši školní knihovnu jsme díky aktivitě našich žáků zpřístupnili veřejnosti a každou sudou středu ji žáci se svými pedagogy provozovali jako knihovnu a kavárnu v jednom, tedy Knihárnu Od března 2016 si tak z naší knihovny mohou vypůjčit knížku i děti a dospělí, kteří s naší školou nemají nic společného. Mohou přitom posedět a dát si vodu, čaj nebo kávu a k tomu vždy něco dobrého. V této aktivitě budou žáci pokračovat i v letošním roce.

Umístění knihovny:

  • v přízemí v prostorách školní jídelny

Výpůjční doba:

  • pro žáky každé úterý a čtvrtek během velké přestávky mezi 2. a 3. hodinou
  • pro veřejnost ve středu od 16 do 18 hodin v rámci Knihárny

Pravidla pro výpůjčky:

  • pro žáky: noví zájemci vyplní přihlášku a dostanou čtenářský průkaz, knížky jsou půjčovány zdarma, a to vždy na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení zápůjčky.
  • pro veřejnost:
    • rodiče našich žáků – výpůjčky zdarma, na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení
    • pro ostatní zájemce – půjčovné 50 Kč za pololetí, ostatní pravidla stejná

Kontaktní osoby: