GDPR

Škola při naplňování svých cílů a svého poslání přichází do styku s osobními údaji žáků, rodičů i zaměstnanců školy. Jako správce údajů s nimi nakládá zodpovědně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a také v souladu se zásadami EU, které jsou v povědomí široké veřejnosti známé pod zkratkou  GDPR.  

Na řádné nakládání s osobními údaji dohlíží také pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet se svými dotazy a podněty. Pověřenec případné dotazy, požadavky nebo podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Pověřenec může poskytnout i základní informace a konzultaci, přičemž je vázaný mlčenlivostí. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce osobních údajů.

 Správce údajů:

  • Základní škola Praha-Lipence
  • kontaktní osoba: Jitka Krůtová
  • kontakty: krutova.jitka@zslipence.cz nebo datová schránka evhmrg

Pověřenec:

  • Goodking DPO s.r.o.
  • kontaktní osoba: Petr Sobotka
  • kontakty: gdpr@zslipence.cz nebo tel. 725 587 047

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou ve směrnici, kterou najdete v sekci Ke stažení – Vnitřní směrnice