Rozvrhy a zvonění

Rozvrhy jsou zveřejněné v elektronickém systému Edookit.

Zvonění:

Standardně probíhají vyučovací hodiny v níže uvedených časech. K drobným změnám může dojít v případě odpoledních hodin tělesné výchovy, které bývají posunuty, aby nedošlo ke kolizi s odpoledními nájemci. Konkrétní časy jsou zveřejněny v Edookitu v rozvrhu každé třídy.

  • 0. hodina 7:00–7:45
  • 1. hodina 8:00–8:45
  • 2. hodina 8:55–9:40
  • 3. hodina 10:00–10:45
  • 4. hodina 10:55–11:40
  • 5. hodina 11:50–12:35
  • 6. hodina 12:45–13:30
  • 7. hodina 13:40–14:25
  • 8. hodina 14:30–15:15
  • 9. hodina 15:20–16:05

Polední pauza

Pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci trávit v budově školy nebo mimo ni. Pokud se rozhodnou zůstat mezi vyučováním ve škole, musí být pod dohledem pedagoga v učebně k tomu určené. Přehled místností pro trávení polední pauzy je zveřejněn na elektronické nástěnce ve vestibulu školy. Pobývání na jiném než vyhrazeném místě je považováno za porušení školního řádu se všemi jeho následky. Pokud se žáci rozhodnu strávit polední pauzu mimo budovu, bude jim vstup do školy umožněn pět minut před zahájením odpoledního vyučování.