Školní jídelna

Od školního roku 2012/2013 nabízí školní jídelna dvě jídla. Používáme elektronický systém evidence strávníků, který umožňuje výběr jídel pomocí čipů. Všechny děti, které se ke stravování ve školní jídelně přihlásily, mají automaticky přednastavenou volbu menu č. 1. Odhlášky nebo změny volby menu je možné provádět u terminálu ve škole nebo z domova prostřednictvím internetu.

Podrobné informace o provozu školní jídelny jsou ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Přihlášení, platby


Přihlášky ke stravování

 • vyplnění písemné přihlášky ke školnímu stravování
 • od září 2020 je místo bezkontaktního čipu využívána ISIC karta, čip je možné zapůjčit oproti záloze 100 Kč na přechodné období, tzn. do doby, než bude žákovi vydána ISIC karta

Výše stravného

Od 1. září 2022 došlo po osmi letech ke zvýšení ceny oběda o 5 Kč.

 • I. skupina (7 – 10 let) 28 Kč (tj. max. měsíční částka 644 Kč)
 • II. skupina (11 –14 let) 30 Kč (tj. max. měsíční částka 690 Kč)
 • III. skupina (15 let) 32 Kč (tj. max. měsíční částka 736 Kč)
 • cizí strávníci 75 Kč (obědy jsou vydávány v jednorázových obalech)

Pozn.: Věkové skupiny se určují podle školního roku, ve kterém žáci určitého věku dosáhnou (pokud dítě dosáhne 15 let do 31. 8., patří po celý rok do 3. skupiny)

Způsob platby stravného

Stravování se platí bezhotovostním převodem na účet školní jídelny do 25. dne předchozího měsíce (s výjimkou prvního měsíce školního roku, kterou je možné provést do 15. září) na měsíc následující, a to:

 • trvalým příkazem – zadáte trvalý příkaz a měsíčně bude z vašeho účtu odcházet částka, kterou určíte dle nejdelšího měsíce (vyúčtování přeplatků provedeme na začátku července)
 • platba jednorázovými příkazy nebo složenkou – zaplatíte v několika splátkách (měsíčních, dvouměsíčních, na více měsíců nebo na pololetí…)

Identifikační údaje pro bezhotovostní převod:

 • číslo účtu školní jídelny je 19–131569379/0800 (pozor – účet jídelny má na rozdíl od školního účtu navíc předčíslí 19)
 • variabilní symbol je identifikační číslo dítěte (uvedeno v žákovské knížce, platí na celou dobu docházky do naší školy)

Jakékoliv změny ve Vašem účtu případně změny způsobu placení nahlaste prosím ihned vedoucí ŠJ.

Jídelníček, změny, výdej

Jídelní lístek

 • vyvěšován ve venkovní vitríně u hlavního vchodu, ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • dle vyhlášky účinné od 13. prosince 2014 budou u jednotlivých jídel v jídelníčku zveřejňovány použité alergeny dle seznamu alergenů sestavené Evropskou unií.

Odhlašování obědů a změna menu

 • na terminálu ve škole (na chodbě vedle recepce)
 • prostřednictvím internetu (přihlašovací údaje obdrží strávník po odevzdání přihlášky)
 • změny v objednávkách lze dělat na dny, na které je již zveřejněný jídelníček
 • změny lze provést nejpozději do 14:00 hodin předchozího pracovního dne
 • v případě nemoci lze oběd odhlásit ráno do 8:00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem, případně je možné první den nemoci dítěte oběd vyzvednout v jednorázovém obalu

Výdejní doba

 • 11:15 až 11:30 hod. – pro cizí strávníky, nebo v případě prvního dne nemoci žáka (zvoňte na zvonek u vchodu do školní kuchyně z hlavní ulice)
 • 11:40 až 14:00 hod. – pro děti a zaměstnance

Kontakty

 • Jana Chaloupková – vedoucí školní jídelny, kuchařka
 • Marcela Volfová – hlavní kuchařka
 • Zeliha Halil – pomocná kuchařka
 • Marie Plecháčková – pomocná kuchařka
 • jidelna@zslipence.cz
 • 257 921 057