Školní poradenské pracoviště

Při naší škole funguje od školního roku 2020/2021 kompletní Školní poradenské pracoviště, které tvoří:

Kontakty na jednotlivé odborníky, kteří jsou zaměstnanci školy, i více informací o jejich činnosti najdete na prokliku jejich profesí. 

Naše školní poradenské pracoviště spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, kterými jsou poradny a spec. pedagogická centra. Více informací o poradenských zařízeních včetně kontaktů najdete v samostatné rubrice (viz proklik výše).