Vedení školy

ředitelka školy

Mgr. Jitka Krůtová (Krů)
krutova.jitka@zslipence.cz
731 522 439

  • do funkce jmenována Radou Zastupitelstva Městské části Praha-Lipence s účinností od 1. 7. 2012
  • vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobace tělesná výchova, biologie; kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení; doplňkové studium Etické výchovy
  • metodik a koordinátor informačních a komunikačních technologií, instruktor lyžování
  • praxe ve školství od roku 1989, v letech 2005-2012 na pozici zástupkyně ředitele
statutární zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 1. B

Mgr. Petra Zímová (Zím)
zimova.petra@zslipence.cz
731 503 086

  • do funkce jmenována ředitelkou školy s účinností od 1. 8. 2012
  • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ; kvalifikační studium pro zástupce ředitele škol a školských zařízení
  • praxe ve školství od roku 1989, na naší škole učí od roku 1990
Bolkova
zástupkyně ředitelky

Mgr. Renata Bolková (Bol)
bolkova.renata@zslipence.cz
771 123 492

  • do funkce jmenována ředitelkou školy s účinností od 1. 1. 2023
  • vzdělání: Pedagogická fakulta České Budějovice, aprobace M+F
  • praxe ve školství od roku 1991, na naší škole učí od roku 2021