Publikováno

Workshop vodní infrastruktura

V pátek 19. dubna se v prostorách školy pro žáky sedmých tříd uskutečnil workshop Vodní infrastruktura, který pro nás připravily lektorky z organizace H2Ospodář. Sedmáci se dozvěděli, jakou cestou projde voda, než se dostane od zdroje ke spotřebiteli. Dále se seznámili s tím, jak funguje kanalizace, a pomocí jakých procesů se voda čistí na čistírně odpadních vod. 

V druhé části programu si děti na modelech vyzkoušely sestavit a propojit vlastní vodovodní a kanalizační síť. Ne vždy se podařilo propojit potrubí úplně těsně, takže se to neobešlo bez (vodních) ztrát (ty jsou však prý velmi časté i v reálné vodovodní síti). Proto se žáci v závěru akce procvičili také ve vytírání podlahy:-).

Gabriela Pourová, vyučující fyziky