Publikováno

Geologická vycházka v Radotíně

Čtvrteční odpoledne patřilo dalšímu výletu. Po obědě jsme vyrazili s dětmi ze školní družiny na autobus, který nás zavezl na Zbraslav, kde jsme přestoupili na další, s kterým jsme už mířili do Radotína. Na zastávce, kde jsme vystupovali, už na nás čekal paleontolog a náš průvodce pro toto odpoledne, pan Štěpán Rak. 

Po příjemném přivítání nás seznámil se svou profesí paleontologa a geologa, poutavě vyprávěl dětem, co jsou fosilie, před kolika lety tyto živé organismy žily a mnoho dalších zajímavostí. Poté jsme vyrazili na terénní výlet objevovat tajemství prvohorních zkamenělin. 

Nejdříve jsme navštívili místo, kde děti hledaly zkameněliny hlavonožců. Děti hledaly s obrovským nadšením a všechny byly úspěšné. Pana průvodce si děti oblíbily a s každým kamenem běžely k němu, aby jim potvrdil, že právě ony našly hledaného hlavonožce.

Po vydatném hledání jsme se posilnili svačinou a vydali se na další naleziště. Tentokrát jsme se vyskytli na dně silurského i devonského moře a měli tak naději nalézt trilobity a zkameněliny mlžů a plžů. Některým šťastlivcům se je nalézt podařilo. Všechny nálezy si děti mohly odvézt s sebou, a tak někteří měly plné batůžky kamenů, aby se doma mohly pochlubit a podělit o radost.

Jelikož byl čas našeho výletu naplněn, museli jsme se s panem průvodcem, ač neradi, rozloučit. Cestou zpět, jsme se zastavili v cukrárně na Zbraslavském náměstí, abychom si krásný výlet, ještě sladce zakončili. 

Renáta Šafářová, vychovatelka ŠD